PEOPLE

STUDENTS 2013/2014


Ilaria Baggio

ILARIA BAGGIO

Mona Diab

MONA DIAB

Orly Golan

ORLY GOLAN

Federico Lameri

FEDERICO LAMERI

Varshita Khaitan

VARSHITA KHAITAN

Marco Lurati

MARCO LURATI

Lucia RABAGO

LUCIA RABAGO

Seena Peethambaran

SEENA PEETHAMBARAN

Sandro Pianetti

SANDRO PIANETTI

Sudarshan Ragunathan

SUDARSHAN RAGUNATHAN